Tiana/sv

From MicroWiki, the free micronational encyclopædia
Jump to navigation Jump to search

Den Demokratiska folkrepubliken Tiana (IPA: /taɪˈænə/) (Engelska: the Democratic People's Republic of Tiana, DPRT), mest känd som helt enkelt Tiana, är en mikronation som ursprungligen grundades under namnet Sultanatet Hakka den 25 juni 2010, och som därefter genomgått flera större förändringar och långa perioder av instabilitet. Efter att under en tid varit en liberal demokrati med ett flerpartisystem i juni-juli 2011 togs landet över av Tianas kommunistiska parti, vilket installerade ett system baserat på Erusias kommunistiska demokrati, samt östblockets kommunistiska stater.

Kommunismen har trots att instabilitet härskade i Tiana under stora delar av dess historia hållit nationen från att totalt kollapsa vid flera tillfällen. Tiana började efter Sultanatet Hakkas kollaps utveckla sin egen, mycket distinkta identitet och kultur, under Tianas kommunistiska partis överinseende. Trots detta fortsätter det hakkaiska kulturåterskapandet att spela en viktigt roll i landets politiska klimat.